^Powrót na górę

Kurs: Operatora żurawi wieżowych 

 Legitymacja z UDT

Cena kursu: 2400 zł

Promocja do 30-04-2019: 2299 zł

Koniec rekrutacji: 30-04-2019

Dołącz jeszcze do tej grupy.

Egzamin UDT : 171,94 zł 

Zaproś nas do FIRMY. Przeszkolimy  Państwa pracowników! 

Termin i miejsce dostosujemy.

lub 533 275 001

 BONUS SPECJALNY przy zapisie na kurs Operatora Żurawia Wieżowego - drugiKurs10%* taniej lub Kurs Operatora Suwnic za 400 zł lub Kurs Operatora Podestów Ruchomych za 450 zł lub  Kurs pierwszej pomocy  za 100 zł lub Studia Podyplomowe BHP za 2500 zł !


 Rekrutacja na Operatora Żurawi Wieżowych

 SKK Sp. z o.o. 

  Codziennie: 9:00-19:00, Sobota: 9:00-17:00

  tel. 791-499-755

  zapytania można również kierować na adres e-mail: kursy.olsztyn@skk.pl

 (odpowiemy natychmiast)

 


Cel kursu: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi żurawi wieżowych. Uzyskanie uprawnień dla maszynistów żurawi wieżowych. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych dla maszynistów obsługujących żurawie wieżowe.

O Kursie: Słuchacze zapoznają się z podstawowymi zasadami budowy żurawi wieżowych i przygotują do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez inspektoraty dozoru technicznego, w celu uzyskania uprawnień maszynistów żurawi wieżowych.

Opis kursu:

 • Typy stosowanych żurawi wieżowych.
 • Budowa żurawi wieżowych.
 • Czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z żurawiami.
 • Czynności operatora w czasie pracy z żurawiami.
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.
 • Wiadomości z zakresu BHP.
 • Praktyczna nauka manewrowania.
 • Wiadomości o Dozorze Technicznych.

System zajęć: Zajęcia od poniedziałku do piątku, (2- 3 razy w tygodniu), w godzinach popołudniowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • karta zgłoszeniowa,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w kursie.

Informacje dodatkowe:

 • Po zakończeniu kursu słuchacze otrzymują legitymację Urzędu Dozoru Technicznego.
 • Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, miłą atmosferę podczas prowadzonych zajęć, a przede wszystkim możliwość podniesienia swoich kwalifikacji.
 • Współpracujemy z Powiatowymi Urzędami Pracy, istnieje możliwość dofinansowania dla osób bezrobotnych.
 • Oferta dla firm! Przy grupach powyżej 5 osób negocjuj ceny !! Termin i miejsce dostosowujemy do indywidualnych potrzeb firmy.
 • *SKK zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia zajęć

 

 

Zapisy i informacje dział Kursów Specjalistycznych!

791-499-755

pon. - pt. 9:00 - 18:00, sob.: 9:00 -17

kursy.lodz@skk.pl

    Zapraszamy

 

Zapisz się Online na Kurs operatora żurawi wieżowych

Proszę wypełnić formularz poniżej


Wpłata na konto:
SKK Sp. z o.o.
Bank Zachodni WBK

46 1090 1072 0000 0001 2280 8179


w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, kurs i miasto kształcenia:
(np. Jan Kowalski/Kurs wózków jezdniowych/Olsztyn)

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, osobiście oraz drogą elektroniczną.
Współpracujemy z Powiatowymi Urzędami Pracy, istnieje możliwość dofinansowania dla osób bezrobotnych.

Zapisz się Onlinena Kurs operatora żurawi wieżowych i szynowych

Proszę wypełnić formularz poniżej

  Dane podstawowe:
 •    

 •    
 • Zgłoszenie dla Firm

Vademecum
Copyright © 2013. Kursy Specjalistyczne SKK  Rights Reserved.